совет https://neval77.ru/avtomatizatsiya-tekh … rudovanie/